pozadie staskov zima

Dnes je meniny má

Rodný dom Jozefa Kronera

pod správou Obecného technického podniku Staškov

Ul. J. Kronera 588
023 53 Staškov

Otvorenie, prehliadka a výklad je na tel. číslach:
0944 027 720, 0948 610 807

Návštevu rodného domu v skupinkách, prosíme, ohlásiť deň vopred!

Za pochopenie veľmi pekne ďakujeme.

Odkazy

clen euroregionu

pecat rozvoja obce 2016 malá

banner

Pozrite si udalosti v obci

paggo online

Partneri

 

gmina
mojekysuce staskovlogo rra kysuce

Počasie

Správy kontrolóra obce

 Rok 2016

 

pdfNávrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Rok 2011

pdfInformatívna správa z vykonanej následnej finančnej kontroly z 21.2.2011
pdfSúhrnná informatívna správa z vykonanej kontroly z 21.3.2011
pdf
Kontrola v zmysle uznesenia č.2/2010 B2 zo 4.2.2011
pdfInformatívna správa o plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri následných finančných kontrolách v roku 2009


 

Rok 2010

pdfInformatívna správa z vykonanej kontroly z 26. 1. 2010
pdfSpráva o kontrolnej činnosti za rok 2009
pdfStanovisko k čerpaniu návratných zdrojov financovania
pdfInformatívna správa z vykonanej kontroly evidencie amjetku obce, ZŠ a MŠ Staškov

pdfInformácia z vykonanej kontroly z 24.5.2010
pdfInformácia o nesplnených uzneseniach z rokovania OZ obce Staškov z 25.6.2010
pdfSpráva o výsledku kontroly z 5.8.2010
pdfVýsledok kontroly porušenia uznesení z 21.9.2010
pdfKontrola plnenia a porušenia uznesení za I. polrok 2009
pdfStanovisko k čerpaniu návratných zdrojov financovania
pdfInformatívna správa z vykonanej kontroly prác pri učebni v telocvični ZŠ Staškov
pdf
Splnenie úlohy uloženej uznesením č.12/2010 z 24. 9. 2010 B/3 a č.11/2010 z 27.8.2010
pdfSpráva z vykonanej kontroly zmluvy o dielo, dodatku č. 1 a 3 a faktúr pri asfaltovaní