pozadie staskov jar 2017

Dnes je meniny má

Komisie obecného zastupiteľstva

 

Komisie obecného zastupiteľstva:

 

KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU - v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov:

Mgr. Iveta Bartusková

Peter Fuček

JUDr. Štefan Pončka

 

SOCIÁLNA KOMISIA:

Predseda:
Mgr. Iveta Bartúskova
Členovia:

Ján Belko

PhDr. Anna Janíková

Mgr. Mária Králiková

Jozefa Machovčáková

Terézia Šupčíková

Eva Urbaníková

 

FINANČNÁ KOMISIA:

Predseda:
Peter Fuček
Členovia:

Ján Belko

Ing. Šimon Kožák, PhD.

JUDr. Štefan Pončka

Mgr. Oľga Varsaviková

Mgr. Darina Vrbinárová

Jozef Zbončák

 

STAVEBNÁ KOMISIA
Predseda:

Ing. Milan Veselovský
Členovia:
Pavol Ďurkáč
Patrik Gottwald
Štefan Hnitka
Ján Janošec
Marián Oškrobaný
Peter Palica
 
KOMISIA MLÁDEŽE, KULTÚRY A ŠPORTU
Predseda:
JUDr. Štefan Pončka
Členovia:
Mgr. Iveta Bartusková
Mgr. Juliana Belková
Ján Dodek
Patrik Gottwald
Ing. Erika Jurgová
Martina Laufíková
Martina Paleníková
Juraj Paleník
Mgr. Jozefína Poláčiková

LIKVIDAČNÁ KOMISIA
Predseda:

Terézia Šupčíková

Členovia:
Ján Belko
Ján Janošec

 

KOMISIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A OCHRANY PRÍRODY:

Predseda:

Štefan Hnitka

Členovia:

Ján Belko

Ján Janošec

Terézia Šupčíková
Jozef Zahatlan
Patrik Zahatlan
Jozef Zemaník