pozadie staskov jar 2017

Dnes je meniny má

Starosta obce

ing-ladislav-simcisko2Ing. Ladislav Šimčisko

 

Narodil sa 27.10.1966. Vyštudoval Stavebnú fakultu SVŠT v Bratislave. Neskôr absolvoval štúdium znalectva v odbore stavebníctvo. Je ženatý a má tri deti.
Pracoval ako konateľ stavebnej firmy a znalec. Osem rokov bol poslancom obecného zastupiteľstva a aj zástupcom starostu.

V komunálnych voľbách 27. novembra 2010 bol zvolený starostom obce Staškov a za starostu obce bol opätovne zvolený v komunálnych voľbách 15. novembra 2014.

 

Ako starsotu obce si ho Staškovčania opäť zvolili v komunálnych voľbách 10. novembra 2018.

 

 kontakt:

 mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 tel.:   0905 863 031

Poslanci

 

 

 

 

 

Mgr. Iveta Bartusková

kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

 

Ján Belko

kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

 

 

 Peter Fuček

 kontakt:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

 

 

Patrik Gottwald

kontakt:

 

 

 

 

Štefan Hnitka

kontakt:

 

 

 Ján Janošec

 kontakt:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 JUDr. Štefan Pončka

kontakt:

 

 

 

 

Terézia Šupčíková - zástupkyňa starostu obce

 kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

 

Ing. Milan Veselovský

kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

 

 

 

 

Komisie obecného zastupiteľstva

 

Komisie obecného zastupiteľstva:

 

KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU - v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov:

Mgr. Iveta Bartusková

Peter Fuček

JUDr. Štefan Pončka

 

SOCIÁLNA KOMISIA:

Predseda:
Mgr. Iveta Bartúskova
Členovia:

Ján Belko

PhDr. Anna Janíková

Mgr. Mária Králiková

Jozefa Machovčáková

Terézia Šupčíková

Eva Urbaníková

 

FINANČNÁ KOMISIA:

Predseda:
Peter Fuček
Členovia:

Ján Belko

Ing. Šimon Kožák, PhD.

JUDr. Štefan Pončka

Mgr. Oľga Varsaviková

Mgr. Darina Vrbinárová

Jozef Zbončák

 

STAVEBNÁ KOMISIA
Predseda:

Ing. Milan Veselovský
Členovia:
Pavol Ďurkáč
Patrik Gottwald
Štefan Hnitka
Ján Janošec
Marián Oškrobaný
Peter Palica
 
KOMISIA MLÁDEŽE, KULTÚRY A ŠPORTU
Predseda:
JUDr. Štefan Pončka
Členovia:
Mgr. Iveta Bartusková
Mgr. Juliana Belková
Ján Dodek
Patrik Gottwald
Ing. Erika Jurgová
Martina Laufíková
Martina Paleníková
Juraj Paleník
Mgr. Jozefína Poláčiková

LIKVIDAČNÁ KOMISIA
Predseda:

Terézia Šupčíková

Členovia:
Ján Belko
Ján Janošec

 

KOMISIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A OCHRANY PRÍRODY:

Predseda:

Štefan Hnitka

Členovia:

Ján Belko

Ján Janošec

Terézia Šupčíková
Jozef Zahatlan
Patrik Zahatlan
Jozef Zemaník

Hlavný kontrolór

Hlavnou kontrolórkou v obci Staškov je p. Helena Machovčáková.

 

kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Správy kontrolóra obce

 Rok 2016

 

pdfNávrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Rok 2011

pdfInformatívna správa z vykonanej následnej finančnej kontroly z 21.2.2011
pdfSúhrnná informatívna správa z vykonanej kontroly z 21.3.2011
pdf
Kontrola v zmysle uznesenia č.2/2010 B2 zo 4.2.2011
pdfInformatívna správa o plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri následných finančných kontrolách v roku 2009


 

Rok 2010

pdfInformatívna správa z vykonanej kontroly z 26. 1. 2010
pdfSpráva o kontrolnej činnosti za rok 2009
pdfStanovisko k čerpaniu návratných zdrojov financovania
pdfInformatívna správa z vykonanej kontroly evidencie amjetku obce, ZŠ a MŠ Staškov

pdfInformácia z vykonanej kontroly z 24.5.2010
pdfInformácia o nesplnených uzneseniach z rokovania OZ obce Staškov z 25.6.2010
pdfSpráva o výsledku kontroly z 5.8.2010
pdfVýsledok kontroly porušenia uznesení z 21.9.2010
pdfKontrola plnenia a porušenia uznesení za I. polrok 2009
pdfStanovisko k čerpaniu návratných zdrojov financovania
pdfInformatívna správa z vykonanej kontroly prác pri učebni v telocvični ZŠ Staškov
pdf
Splnenie úlohy uloženej uznesením č.12/2010 z 24. 9. 2010 B/3 a č.11/2010 z 27.8.2010
pdfSpráva z vykonanej kontroly zmluvy o dielo, dodatku č. 1 a 3 a faktúr pri asfaltovaní