staskov jesen2

Dnes je meniny má

Starosta obce

ing-ladislav-simcisko2Ing. Ladislav Šimčisko

 

Narodil sa 27.10.1966. Vyštudoval Stavebnú fakultu SVŠT v Bratislave. Neskôr absolvoval štúdium znalectva v odbore stavebníctvo. Je ženatý a má tri deti.
Pracoval ako konateľ stavebnej firmy a znalec. Osem rokov bol poslancom obecného zastupiteľstva a aj zástupcom starostu.

V komunálnych voľbách 27. novembra 2010 bol zvolený starostom obce Staškov a za starostu obce bol opätovne zvolený v komunálnych voľbách 15. novembra 2014.

 

 kontakt:

 mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 tel.:   0905 863 031

Poslanci

 

 1. Terezka Šupčíková

 

Terézia Šupčíková - zástupkyňa starostu obce

 kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

Mgr. Iveta Bartuskova

 

Mgr. Iveta Bartusková

kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

 

Ján Belko

 

 

 

 

Peter Fuček

 

 Peter Fuček

 kontakt:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

 Pavol Ďurkáč

 

 

 

 

Ján Janošec

 

 Ján Janošec

 kontakt:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

 

 

Mgr. Daniel Králik

 

 Mgr. Daniel Králik

 kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

 

 

DSC 1128

 

JUDr. Ľudmila Kvašňovská

Kontakt:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

Ing. Milan Veselovský

 

Ing. Milan Veselovský

kontakt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisie obecného zastupiteľstva

SOCIÁLNA KOMISIA:

 

Predseda: 
Mgr. Iveta Bartúskova
Členovia:

Eva Urbaníková

Jozefa Machovčáková

PhDr. Anna Janíková

Mária Králiková

Ján Belko

Terézia Šupčíková

 

 

FINANČNÁ KOMISIA:

 

Predseda:
Peter Fuček
Členovia:

JUDr. Ľudmila Kvašňovská

Ing. Stanislav Jurga

Darina Vrbinárová

Ing. Šimon Kožák

Mgr. Oľga Varsaviková

Mgr. Daniel Králik


STAVEBNÁ KOMISIA:

Predseda:
Ing. Milan Veselovský
Členovia:
Ladislav Perďoch
Pavol Ďurkáč
PhD. Gabriel Machovčák
Ján Janošec
Stanislav Machovčák ml.
Vladimír Sakson
 


INVENTARIZAČNÁ KOMISIA:

 

Predseda:

Mgr. Daniel Králik
Členovia:
Ing. Milan Veselovský
Ján Janošec


LIKVIDAČNÁ KOMISIA:
 
Predseda:

Pavol Ďurkáč

Členovia:
Ján Belko
Terézia Šupčíková

KOMISIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A OCHRANY PRÍRODY:

 

Predseda:

Ján Belko

Členovia:

Ján Janošec

Pavol Lašút

Miroslav Pončka

Mgr. Ľubomír Belko

 

 

 

Hlavný kontrolór

Hlavnou kontrolórkou v obci Staškov je p. Helena Machovčáková.

 

kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Správy kontrolóra obce

 Rok 2016

 

pdfNávrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Rok 2011

pdfInformatívna správa z vykonanej následnej finančnej kontroly z 21.2.2011
pdfSúhrnná informatívna správa z vykonanej kontroly z 21.3.2011
pdf
Kontrola v zmysle uznesenia č.2/2010 B2 zo 4.2.2011
pdfInformatívna správa o plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri následných finančných kontrolách v roku 2009


 

Rok 2010

pdfInformatívna správa z vykonanej kontroly z 26. 1. 2010
pdfSpráva o kontrolnej činnosti za rok 2009
pdfStanovisko k čerpaniu návratných zdrojov financovania
pdfInformatívna správa z vykonanej kontroly evidencie amjetku obce, ZŠ a MŠ Staškov

pdfInformácia z vykonanej kontroly z 24.5.2010
pdfInformácia o nesplnených uzneseniach z rokovania OZ obce Staškov z 25.6.2010
pdfSpráva o výsledku kontroly z 5.8.2010
pdfVýsledok kontroly porušenia uznesení z 21.9.2010
pdfKontrola plnenia a porušenia uznesení za I. polrok 2009
pdfStanovisko k čerpaniu návratných zdrojov financovania
pdfInformatívna správa z vykonanej kontroly prác pri učebni v telocvični ZŠ Staškov
pdf
Splnenie úlohy uloženej uznesením č.12/2010 z 24. 9. 2010 B/3 a č.11/2010 z 27.8.2010
pdfSpráva z vykonanej kontroly zmluvy o dielo, dodatku č. 1 a 3 a faktúr pri asfaltovaní