pozadie staskov zima

Dnes je meniny má

Rodný dom Jozefa Kronera

pod správou Obecného technického podniku Staškov

Ul. J. Kronera 588
023 53 Staškov

Otvorenie, prehliadka a výklad je na tel. číslach:
0944 027 720, 0948 610 807

Návštevu rodného domu v skupinkách, prosíme, ohlásiť deň vopred!

Za pochopenie veľmi pekne ďakujeme.

Odkazy

clen euroregionu

pecat rozvoja obce 2016 malá

banner

Pozrite si udalosti v obci

paggo online

Partneri

 

gmina
mojekysuce staskovlogo rra kysuce

Počasie

Stavebný úrad

Pracovník stavebného úradu vykonávajúci stavebnú agendu pre obec Staškov Ing. Vladimír Kubinec bude stavebníkom k dispozícii každý utorok v čase od 8.00 do 11.00 hod. na Obecnom úrade v Staškove v kancelárii č.4. 

Tlačivá na stiahnutie:
Žiadosť o stavebné povolenie
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
Žiadosť o povolenie zmeny pred dokončením
Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby
Žiadosť o zvláštne užívanie komunikácie
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Ohlásenie drobnej stavby

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Stavebný dozor - prehlásenie