pozadie staskov jar 2017

Dnes je meniny má

Rodný dom Jozefa Kronera

pod správou Obecného technického podniku Staškov

Ul. J. Kronera 588
023 53 Staškov

Otvorenie, prehliadka a výklad je na tel. číslach:
0944 027 720, 0948 610 807

Návštevu rodného domu v skupinkách, prosíme, ohlásiť deň vopred!

Za pochopenie veľmi pekne ďakujeme.

Odkazy

clen euroregionu

pecat rozvoja obce 2016 malá

banner

Pozrite si udalosti v obci

paggo online

Partneri

 

gmina
mojekysuce staskovlogo rra kysuce

Počasie

Obchodná verejná šúťaž - budova č.s. 623

 

Obec Staškov

Vyhlasuje

    

           Obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a nasl.zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 9a zákona č.138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom majetku Obce Staškov – nebytový priestor o výmere cca 273 m2, nachádzajúci sa na prízemí budovy č. s. 623 /kancelária , plechový prístrešok , murovaná časť prízemia/, postavenej na parcele CKN 2101/1 v katastrálnom území Staškov. napísanej na LV č.1179 vedeného na Okresnom úrade Čadca, odbor katastrálny.

pdfObchodná verejná súťaž - budova č.s. 623158.73 KB11/03/2019, 13:21

pdfSúhlas so spracovaním osobných údajov, Súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže117.3 KB11/03/2019, 13:23