pozadie staskov jar 2017

Dnes je meniny má

Rodný dom Jozefa Kronera

pod správou Obecného technického podniku Staškov

Ul. J. Kronera 588
023 53 Staškov

Otvorenie, prehliadka a výklad je na tel. číslach:
0944 027 720, 0948 610 807

Návštevu rodného domu v skupinkách, prosíme, ohlásiť deň vopred!

Za pochopenie veľmi pekne ďakujeme.

Odkazy

clen euroregionu

pecat rozvoja obce 2016 malá

banner

Pozrite si udalosti v obci

paggo online

Partneri

 

gmina
mojekysuce staskovlogo rra kysuce

Počasie

RDJK - otváracie hodiny

                                              

 

Otváracie hodiny Rodný dom Jozefa Kronera

Máj, Jún, Júl, August, September

 

Tel. kontakt: 0944 027 720

 

-       Máj, Jún, September – stála služba

SO a NE 12:00 – 16:00 hod
v pracovnej dobe PO-PIA 7:00 – 15:00 na telefón

 

-       Júl, August – stála služba

 PON – NED12:00 – 16:00 hod

Návštevu v Rodnom dome Jozefa Kronera treba hlásiť deň vopred.

Obecný technický podnik Staškov - príspevková organizácia

Obecný technický podnik Staškov - príspevková organizácia

 Ul. Jozefa Kronera č. 588, 023 53  Staškov

IČO: 47 884 355, DIČ: 2024125026

 č. účtu: SK 9356 0000 0000 7796432002

                                                          Nie sme platcami DPH!

 

Telefónne kontakty

 

Na tel. čísle Po - Pia v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod.

0948 610 807 - vedúci OTP Staškov (Palica Peter)
0940 526 150 - hlásenie porúch verejného osvetlenia, rozhlasu a údržba obce (Oškrobaný Marián)

 

 

Obecný technický podnik Staškov je zriadený od 1. 8. 2014.

 

Je príspevková organizácia obce, ktorá plní úlohy obce v rozsahu vymedzenom Obcou Staškov.

Vedúcim Obecného technického podniku je od 01.01.2018 Peter Palica.


V rámci svojej hlavnej činnosti vykonáva najmä výstavbu, rekonštrukciu, opravy a údržby budov vo vlastníctve obce.

Zabezpečuje:

- odvoz komunálneho odpadu a separovaného odpadu a čistenie obce,
- výstavbu a údržbu verejných priestranstiev, verejnej zelene, kosenie trávy,

- opiľovanie stromov a kríkov, výsadbu stromov, kríkov a kvetín,

- vianočnú výzdobu obce,

- opravu a údržbu lavičiek, detských ihrísk, autobusových zastávok, verejného osvetlenia,

   miestneho rozhlasu, kultúrnych pamiatok, výstavbu, rekonštrukciu,

- opravu a údržbu obecného cintorína a stavebných objektov, ktoré sú jeho súčasťou,

- upratovacie služby počas kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach organizovaných obcou, 

- zabezpečuje rozvoz stravy pre seniorov.

Vykonáva správu miestnych komunikácií, opravu a údržbu dopravného značenia a kanálových vpustí.

Obecný technický podnik Staškov môže vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti.

 

 

 

 

NOVÝ CENNÍK SLUŽIEB

Obecný technický podnik Staškov, Ul. Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov

IČO: 47884355 DIČ: 2024125026

NOVÝ CENNÍK SLUŽIEB

Obecný technický podnik Staškov (ďalej len OTP) zverejňuje nový cenník služieb, platný od 1.5.2017

Cenník služieb platn

 

 

Cena za 1 hodinu

AVIA MP – 13 (plošina)

 26,40 €

Nakladač UNC 060

 26,40 €

Práca s traktorom

(kosenie, mulčovanie..)

 26,40 €

Preprava traktorom s vlečkou

 26,40 €

Rýpadlo - nakladač (bager) 33, 00 €

 

Za každý začatý kilometer na AVIA MP – 13 (plošina) účtujeme 1,44 €.

 

Cena sa účtuje za každú začatú hodinu výkonu.
Ostatné ceny neuvedené v cenníku možno dojednať individuálne na t. č. 0948 610 807.

 

                                                                                                                      Ladislav Perďoch
                                                                                                                      vedúci OTP Staškov