pozadie staskov zima

Dnes je meniny má

Naša knižnica je opäť otvorená

Dňa 12.03.2014 bola obnovená činnosť našej obecnej knižnice. Obecná knižnica

je premiestnená do detičky a knihynových priestorov v budove bývalej školskej jedálne pri kostole

na prvé poschodie.

 

Knižnica bude otvorená vždy v stredu v čase od 13.00 do 16.00 hodiny.

 

Všetci čitatelia, ktorí majú vypožičané knihy z knižnice a vrátia ich do konca

mesiaca marec, budú mať odpustený poplatok za nedodržanie výpožičnej lehoty.

 

Tešíme sa na všetkých staškovských čitateľov!