pozadie staskov zima

Dnes je meniny má

Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov obce Staškov 2019

   Obec Staškov v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov zverejňuje:

pdfZámer prenájmu nebytových priestorov obce Staškov