pozadie staskov jar 2017

Dnes je meniny má

Prerušenie distribúcie elektriny v obci dňa 2. mája 2019

Vážení občania Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje že dňa 2. mája 2019 bude v čase od 7.15 h do 18.30 h prerušená dristribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

 

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality:

pdfPríloha - odberné miesta