pozadie staskov jar 2017

Dnes je meniny má

Zmluvy

 2019

MÁJ

pdfZmluva o propagačnej a inzertnej činnosti - CB Media, s.r.o., 8.5.2019

pdfDodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 24. 03. 2017 - Peter Svrček P& P Music, 10. 05. 2019

pdfZmluva o nájme INOXGLASS, s.r.o., 15.5.2019

pdfDodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov - EKONOMSERVIS, s.r.o., 15.5.2019

pdf Dohoda o ukončení kúpnej znmluvy č. Z201915318_Z - CA - Cargo, s.r.o., 17.05.2019

pdfZámenná zmluva - Emília Čagalová, 17.5.2019

 

APRÍL

pdfNájomná zmluva - Anton Hlava, 29.04.2019

pdfNájomná zmluva - Pavol Hnidka, 29.04.2019

pdfKúpna Zmluva - REDOS Stavebné centrum, s. r. o., 10.4.2019

pdfZmluva o zriadení vecného bremena č. 100/2019 - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., 4.4.2019

pdfKúpna zmluva - Marián Grígeľ, 2.4.2019

pdfKúpna zmluva - STAVOSPOL, spol. s r. o., 2.4.2019

pdfZmluva o zabezpečovaní a vykonávaní koordinácie bezpečnosti stavby - "Renovácia a obnova chodníkov a spevnených plôch v obci Staškov, 1.4.2019

pdfKúpna zmluva - Sakson-Betón, s.r.o., 1.4.2019

pdfZmluva o dielo č. 1 - Adam Turiak, 1.4.2019

 

 

FEBRUÁR

pdfKúpna zmluva - Anton Korduliak08.03.2019

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov obce Staškov - Dávod Babuljak, 28.2.2019

pdfZmluva o nájme - Martin Šperka a Lenka Šperková, 28.02.2019

pdfDohoda o skončení nájmu - Veronika Machovčiaková, 28.02.2019

pdfKúpna zmluva - Ivana Hrušková15.02.2019

pdfDodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 29.1.2019 - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 

JANUÁR

pdfZmluva o nájme - Michal Pavlina, Katarína Kubalová, 31.1.2019

pdfDohoda o skončení nájmu bytu - Otakar Kavalek, 31.1.2019

pdfNájomná zmluva - Ing. Rudolf Kvašňovský, 30.01.2019

pdfZmluva o výpožičke nebytových priestorov pre účely činnosti speváckeho krúžku CVČ02/01/2019, 10:50

pdfKúpna zmluva - Ján Truchlík, Mária Truchlíková, 29.01.2019

pdfKúpna zmluva - Ľudmila Baculáková23.01.2019

pdfZmluva o poskytnutí služby č.2/2019 - RRA Kysuce, 21.01.2019

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 - Mažoretky EDIT Staškov, 04.01.2019

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 - Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, 04.01.2019

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 - ZO SZ Záhradkárov Staškov, 04.01.2019

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 - Únia žien, 04.01.2019

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 - Spolok rodákov Jozefa Kronera, 04.01.2019

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 - Materská škola Staškov, 04.01.2019

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 - Klub dôchodcov pri OÚ, 04.01.2019

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 -  Ing. Vladimír Gajdošík, 04.01.2019

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 - FS Staškovanka, 04.01.2019

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 - DS Staškovan, 04.01.2019

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 - FK Slávia Staškov, 04.01.2019

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 - DHZ Staškov, 04.01.2019

 

2018

DECEMBER

pdfMandátna zmluva - Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. s. r. o., 31.12. 2018

pdfDodatok č. 5/2018 k Zmluve o zabezpečení vývozu tuhého komunálneho odpadu a separovaného zberu č. 1/01/2011 zo dňa 30.09.2011, 28.12.2018

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 - Ing. Vladimír Gajdošík, 18.12.2018329.54 KB

pdfDodatok č. 1 Zmluvy o dielo na dodávku projektovej dokumnetácie na výstavbu bytového domu v obci Staškov - 19. b.j. - Ing. arch. Ivan Jarina, autorizovaný architekt, 10.12.2018

pdfZmluva č. 4/2018 o výpožičke kompostéru, 3.12.2018

pdfZmluva č. 5/2018 o výpožičke kompostéru, 3.12.2018

 

 

NOVEMBER

pdfKúpna zmluva - Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., 22.11.2018

pdfZmluva o dielo - "Chodník pri ceste II/487 Staškov, úsek v km 51,714-52,205" "Priechody pre chodcov v km 52,896 a km 54,520 cesty II/487, 19.11.2018

pdfZmluva o dielo č. 02/2018 - Obecný technický podnik Staškov, 08.11.2018

pdfHromadná licenčná zmluva - SOZA, 02.11.2018

 

OKTÓBER

pdfZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - Železnice Slovenskej republiky, 24.10.2018

pdfZmluva o nájme - Róbert Sýkora a Alena Sýkorová, 22.10.2018263.89 KB

pdfPríkazná zmluva - Helena Matláková, 19.10.2018

pdfZmluva o dielo č. 01/2018 - OTP, 15.10.2018138.97 KB

pdfZmluva o nájme - Viliam Kicoš a Mária Kicošová, 12. 10. 2018274.6 KB

pdfZmluva o zriadení vecného bremena - Ján Dodek, 11. 10. 2018

pdfZmluva o službách - Environmentálny fond - rok 2019 - OPEN DOOR, s.r.o.

pdfZmluva o nájme - Stanislav Faldík, 01. 10. 2018

 

 

SEPTEMBER

pdfDohoda o skončení nájmu - Štefánia Veničáková, 30.09.2018

pdfZmluva o nájme - JUDr. Jozef Korduliak, 24.09.2018

pdfZmluva o nájme - Štefan Gábor, Terézia Gáborová, 18. 09. 2018

 

AUGUST

pdfNájomná zmluva č. 15/2018 - Kajánek Milan, 22.08.2018

pdfZmluva o dielo - "Obnova oplotenia cintorína a nová brána" - Obecný technický podnik Staškov, 22.08. 2018

pdfZmluva o dielo - "Stavebné úpravy priestorov prevádzkovej budovy pre účely DHZ Staškov" - Obecný technický podnik Staškov, 20.08.2018

pdfNájomná zmluva č. 22/2018 - Sýkora Pavel, 06.08.2018

pdfZmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/K/1.22 - Žilinský samosprávny kraj, 1.8.2018

pdfZmluva o dielo na dodávku projektovej dokumentácie na výstavbu bytového domu v obci Staškov - 19. b.j. - Ing. arch. Ivan Jarina, autorizovaný architekt, 1.8.2018

 

JÚL

pdfNájomná zmluva č. 26/2018 - Pakoš Roman, 30.07.2018

pdfNájomná zmluva č. 21/2018 - Pupík Jozef, 26.07.2018

pdfKúpna zmluva - Ľudmila Baculáková, 20.07.2018

pdfNájomná zmluva č. 24 - Badžgoňová Anna, 19.07.2018

pdfNájomná zmluva č. 25/2018 - Sedlárová Ivana, 16.07.2018

pdfHromadná licenčná zmluva - SOZA - Salco

pdfHromadná licensčná zmluva - SOZA - HRDZA, HRUŠTINEC.pdf

pdfNájomná zmluva č. 20/2018 - Prachárik Jozef, 13.07.2018

pdfNájomná zmluva č. 14/2018 - Mgr. Vancelová Ditta, 10.07.2018

pdfZmluva o nájme - Radka Mikolášiková, 07.07.2018

pdfDohoda o skončení nájmu - Zdenko Kyzek a Dana Kyzeková, 09.07.2018

pdf Zmluva o poskytnutí finančného daru - Milan Semerád, 06.07.2018

pdfNájomná zmluva č. 23/2018 - Kullová Božena, 06.07.2018

pdfZmluva o dielo - Peter Čišecký - ml., 04. 07. 2018

 

 

JÚN

pdf Zmluva o nájme Štefánia Veničáková, 30.06.2018

pdfZmluva o nájme - Božena Kullová, 30.06.2018

pdfZmluva o nájme - Ivana Hrušková, 30.06.2018

pdfZmluva o nájme - Mária Cisariková, 30.06.2018

pdfZmluva o nájme - Martin Krkoška a Anna Krkošková, 30.06.2018

pdfZmluva o nájme - Peter Poljak a Alena Poljaková, 30.06.2018

pdfZmluva o nájme - Vladimír Gilánik a Patrícia Gilánikova, 30.06.2018

pdfZmluva o nájme - Juraj Kicoš, 30.06.2018

pdfDodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 22.3.2017

pdfZmluva o nájme - Martin Hollý, 29.06.2018

pdfZmluva o nájme - Viliam Kicoš, 29.06.2018

pdf Zmluva o nájme - Otakar Kavalek, 29.06.2018

pdfZmluva o nájme - Lukáš Husár a Silvia Bulejová, 29.06.2018

pdfZmluva o nájme - Jana Kubačáková, 29.06.2018

pdf Zmluva o nájme - Ján Budoš, 29.06.2018

pdf Zmluva o nájme - Anna Gabrišová, 29.06.2018

pdfNájomná zmluva č. 18/2018 - Plecho Stanislav, 28.06.2018

pdfNájomná zmluva č. 13/2018 - Cisáriková Oľga, 28.06.2018

pdfZmluva o nájme - Zdenko Kyzek a Dana Kyžeková, 28.06.2018

pdfZmluva o nájme - Miroslava Štrkáňová, 28.06.2018

pdfDohoda o skončení nájmu - Mgr. Miroslava Štrkáňová, 28.06.2018

pdfZmluva o termínovanom úvere č. 31/007/17, dodatok č. 1 - Prima banka Slovensko, a.s., 27.06.2018

pdfNájomná zmluva č. 19/2018 - Trnková Terézia, 27.06.2018

pdfZmluva o dielo - Mgr. Radoslava Búdová, 26.06.2018, Podporil Fond na podporu umenia

pdfZmluva o dielo - Zuzana Púpalová, 26.06.2018, Fond na podporu umenia

pdfZmluva o poskytovaní audítorskych služieb - Ing. Tibor Bátory, 25.06.2018

pdfNájomná zmluva č. 12/2018 - Beleščáková Anna, 25.06.2018

pdfNájomná zmluva č. 11/2018 - Goneková Anna, 25.06.2018

pdfZmluva č. 4300082045 - Stredoslovenská distribučná, a.s., 25.06.2018

pdfZmluva č. 4300082044 - Stredoslovenská distribučná, a.s., 25.06.2018

pdfZmluva č. 4300081950 - Stredoslovenská distribučná, a.s., 25.06.2018

pdfZmluva č. 4300082046 - Stredoslovenská distribučná, a.s., 25.06.2018

pdfZmluva o poskytnutí služby230.07 KB21.06.2018

pdfNájomná zmluva č. 17/2018 - Korduliak František, 21.06.2018

pdfNájomná zmluva č. 16/2018 - Korduliak František, 21.06.2018

pdfDodatok č. 1 k zmluve o dielo - STAVEBNÉ MECHANIZMY, s.r.o., 20.06.2018

pdfHromadná licenčná zmluva2.54 MB

pdfZmluva o dielo na stavebné práce158.07 KB

pdfDodatok nájomnej zmluvy - Peter Svrček, 12.06.2018

pdfKúpna zmluva - Mgr. Vlasta Perďochová, 11.06.2018

pdfNájomná zmluva - Miloš Čečotka, 08.06.2018

pdfKúpna zmluva - JUDr. Ľudmila Kvašňovská, Ing. Rudolf Kvašňovský, 08.06.2018

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ocbe na rok 2018 - Klub dôchodcov pri Obecnom úrade, 06.06.2018

pdfNájomná zmluva - Matoušková Štefánia, 04.06.2018

pdfZmluva č. 4300090085 - Stredoslovenská distribučná, a.s.

pdfZmluva č. 4300090086 - Stredoslovenská distribučná, a.s.

pdfZmluva č. 4300090087 - Stredoslovenská distribučná, a.s.

pdfZmluva č. 4300090088 - Stredoslovenská distribučná, a.s.

pdfZmluva č. 4300090089 - Stredoslovenská distribučná, a.s.

pdfZmluva č. 4300090090 - Stredoslovenská distribučná, a.s.

pdfZmluva č. 4300090092 - Stredoslovenská distribučná, a.s.

pdfZmluva č. 4300090093 - Stredoslovenská distribučná, a.s.

pdfZmluva č. 4300090095 - Stredoslovenská distribučná, a.s.

pdfZmluva č. 4300090098 -Stredoslovenská distribučná, a.s.

pdfZmluva č. 4300090099 - Stredoslovenská distribučná, a.s.

pdfZmluva č. 4300090102 - Stredoslovenská distribučná, a.s.

pdfZmluva č. 4300090105 - Stredoslovenská distribučná, a.s.

pdfZmluva č. 4300090107 - Stredoslovenská distribučná, a.s.

pdfZmluva č. 4300090111 - Stredoslovenská distribučná, a.s.

 

 

MÁJ

pdfDohoda o postúpení práv a poviností z Mandátnej zmluvy č. 1/2016537.72 KB

pdfNájomná zmluva - Emília Bučková, 29.05.2018

pdfDodatok č. 1 k zmluve o prenájme bytových priestorov uzatvorenej dňa 09. 06. 2017, 18. 05. 2018

pdfZmluva o grantovom účte - Prima Banka Slovensko, a.s., 16. 05. 2018

pdfZmluva o dočasnom užívaní nehnuteľností, 16. 05. 2018

pdfDodatok k zmluve o prenájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 10. 12. 2013, Kaderníctvo Monika, 14. 05. 2018

pdfZmluva o dodávke plynu SPP - 91064665852.71 MB

pdfZmluva o dodávke plynu SPP - 91064665652.72 MB

pdfZmluva o dodávke plynu SPP - 91064665452.72 MB

pdfZmluva o dodávke plynu SPP - 91064664722.72 MB

pdfZmluva o dodávke plynu SPP - 91064664322.72 MB

pdfZmluva o dodávke plynu SPP - 91064663642.72 MB

pdfZmluva o dodávke plynu SPP - 91064653222.72 MB

pdfZmluva o dodávke plynu SPP - 91064652992.71 MB

pdfZmluva o dodávke plynu SPP - 91064652742.72 MB

pdfZmluva o dodávke plynu SPP - 91064652602.72 MB

pdfZmluva o dodávke plynu SPP - 91064652502.71 MB

pdfZmluva o dodávke plynu SPP - 91064652362.73 MB

pdfZmluva o dodávke plynu SPP - 91064652232.73 MB

pdfZmluva o dodávke plynu SPP - 91064652142.72 MB

pdfZmluva o dodávke plynu SPP - 91064652082.72 MB

 

APRÍL

pdfZmluva o dielo EMPEMONT Slovakia s.r.o.2.28 MB

pdfKúpna zmluva - O. Pohanková, 10. 04. 2018

pdfZmluva č. 38 226 - Dobrovoľná hasičská ochrana SR, 20. 04. 2018

pdfZmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Staškov, 25.04.2018

 

MAREC

pdfNájomná zmluva - Anna Jarošová 2, 28.03.2018

pdfNájomná zmluva - Anna Jarošová, 28.03.2018

pdfZmluva o dielo na zhotovenie stavby - STAVEBNÉ MECHANIZMY, s.r.o.

"Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy č. 90 v obci Staškov"26/03/2018

pdfDodatok č. 6/1 k dohode o zriadení školského úradu o poskytnutí finančných prostriedkov na dofinancovanie činnosti Spoločného školského úradu

pdfZmluva o poskytnutí služieb - Mgr. Alexandra Mihaldová-CASSIEN, 26. 03. 2018

pdfZmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia, 26.03.2018

pdfNájomná zmluva - Baláž Emil, 26.03.2018

pdfZmluva o účinkovaní - Nikola Kicošová, 23.03.2018

pdfNájomná zmluva - Rudolf Sýkora, 16.03.2018

pdfZmluva o poskytnutí služby č. 15/2018 - RRA Kysuce, 07. 03. 2018

 

 

FEBRUÁR

pdfKúpna zmluva - ŽSR, 26.02.2018

pdfZmluva o nájme - Milan Korduliak, 19.02.2018

pdf Zmluva o poskytnutí služby č. 9/2018 - RRA Kysuce, 19. 02. 2018

pdfNájomná zmluva - Eva Dorociaková, 19.02.2018

 

JANUÁR

pdfNájomná zmluva - Mročková Mária, 31.01.2018

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 - Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Staškov

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 - FK Slávia Staškov646.19 KB

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 - SRJK644.96 KB

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 - Klub dôchodcov582.14 KB

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 - Divadelný súbor Staškovan, 4.1.2018

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 - Materská škola Staškov, 04.01.2018

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 - Únia žien, 04. 01. 2018

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 - Mažoretky EDIT Staškov, 04. 01. 2018

pdfZmluva o poskytnutí služieb č. 1/2018 - Regionálna rozvojová agentúra Kysuce, 16.1.2018

pdf Nájomná zmluva - Srníčková Mária, 12. 01.2018

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na tok 2018 - FS Staškovanka, 04.01.2018

 

2017

 

DECEMBER

pdfZmluva o nájme - Stanislav Žák412.54 KB

pdfZmluva o dodávke plynu2.7 MB

pdfZmluva o združenej dodávke elektriny číslo 91004098751.79 MB

pdfZmluva o združenej dodávke elektriny číslo 91004098881.8 MB

pdfDODATOK k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 2.3.2015 - Peter Kajánek, 20. 12. 2017

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 - Ing. Vladimír Gajdošík

pdfZmluva o termínovanom úvere č. 31/005/12 - DODATOK č. 2, 01.12.2017

pdfZmluva o termínovanom úvere č. 31/008/14 - DODATOK č. 2, 01.12.2017

 

NOVEMBER

pdfZmluva o nájme - Križeková Ľubomíra, 30. 11. 2017

pdfZmluva o nájme - Ladislav Hanuliak, 30.11. 2017

pdfZmluva o nájme - Machovčiak Jakub, Machovčiaková Veronika, 30. 11. 2017

pdfZmluva o nájme - Mária Krištofíková, Kristína Polková, 29. 11. 2017

pdfKúpna zmluva - Terézia Heglasíková, Alojz Heglasík, 29.11.2017

pdfZmluva o nájme - Jana Gulčíková, 22.11.2017

pdfZmluva o nájme - Ivona Hejčíková, 22.11.2017

pdfZmluva o dodávke plynu - SPP, a.s., 22.11.2017

pdfZmluva o nájme - Mária Kopecká, 20.11.2017

pdfDohoda o ukončení nájmu - Jaroslav Gomboš a manželka Slavomíra, 20.11.2017

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 - Mažoretky EDIT

pdfZmluva o nájme - Jaroslava Machovčiaková528.79 KB

pdfDohoda o ukončení nájmu - Tomáš Valčuha, 6.11.2017

 

OKTÓBER

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov - EKONOMSERVIS, s.r.o., 31. 10. 2017

pdfZmluva o nájme - Mária Kicošová564.01 KB

pdfZmluva o nájme - Miroslava Kubištová, Jozef Gabriš, 02.10.2017

pdfDohoda o skončení nájmu bytu - Karol Štich, 02.10.2017

 

 

SEPTEMBER

pdfDohoda o náhrade za používanie súkromného priestranstva, 25. 09. 2017

pdfRoman Streďanský - Kúpna zmluva, 22. 9. 2017

pdfZmluva o dielo - EMPEMONT Slovakia, s.r.o., 22. 09. 2017

pdfSlovak Telekom, a.s. - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, 21. 09. 2017

 

AUGUST

pdfKúpna zmluva č. STPCMA6050173601.48 MB

pdfNájomná zmluva - Mária Ligačová, 31. 8. 2017

pdfZlmuva o nájme - Vlasta Páleníková, 28. 08. 2017

pdfZmluva o nájme - Martin Starchoň, Veronika Starchoňová, 28. 08. 2017

pdfKúpna zmluva - ŽSR, 16. 08. 2017

pdfZmluva o poskytnutí služby č. 17/2017 - RRA Kysuce, 14. 08. 2017

 

JÚL

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov474.91 KB

pdfZmluva o nájme - Michal Gomboš, Vladimíra Gombošová, 31. 7. 2017

pdfZmluva o nájme - Barbora Badurová, Matej Michnáč, 31. 07. 2017

pdfDohoda o skončení nájmu - Pavol Badura, Zuzana Badurová, 31. 07. 2017

pdfHromadná licenčná zmluva - SOZA, 7.7.2017

pdfDohoda o náhrade za odstránenie drevín231.62 KB

pdfZmluva o poskytnutí finančného daru468.06 KB

pdfZmluva o poskytnutí služby č.13/2017 - RRA Kysuce, 05. 06. 2017

 

JÚN

pdfDodatok č. 4/2017 k Zmluve o zabezpečení vývozu TKO a separovaného zberu č. 1/01/2011 zo dňa 30. 9. 2011

pdfZmluva o nájme - Anton Páleník, 30.06.2017

pdfZmluva o poskytnutí finančnej dotácie - Mikroregión Horné Kysuce947.15 KB

pdfZmluva č. 371762.37 MB

pdfZmluva o nájme - Kicošová Mária, 30.6.2017

pdfSponzorská zmluva - Ján Belko a manželka Juliana Belková, 28. 06. 2017

pdfDodatok č. 1 k zmluve o dielo - Ing. E. Grambličková, 26. 06. 2017

pdfZmluva o poskytnutí služieb - MAPA Slovakia Digital, s.r.o., 27. 06. 2017

pdfKúpna zmluva - EMPEMONT Slovakia, s.r.o., 22. 06. 2017

pdfDodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov - Anna Nekorancová, 28. 06. 2017

pdfDodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov - MDDr. Ladislav Čulman, 28. 06. 2017

pdfDodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov - MUDr. Pavol Michnica, 28. 06. 2017

pdfDodatok č. 16 k zmluve o nájme nebytových priestorov - MUDr. Ľubica Maňáková, 28. 06. 2017

pdfDodatok č. 13 k zmluve o nájme nebytových priestorov - PharmDr. Peter Šuška, 28. 06.2017

pdfNájomná zmluva - Mária Ligačová, 28. 06. 2017

pdfZmluva_o_nájme_Mgr._Miroslava_Štrkáňová, 21. 06. 2017

pdfDohoda o ukončení nájmu - Lenka Ďuranová, 21. 06. 2017

pdfZmluva o dielo2.74 MB

pdf Zmluva o výpožičke podperných bodov č. Z-D-2017-000651-00

pdfZmluva o nájme - Ján Závodník, 9. 6. 2017

pdfDohoda o ukončení nájmu bytu - Kristína Škulavíková, 9.6.2017

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov - DVNL, 1.6.2017

 

MÁJ

pdf Zmluva o nájme - Jaroslava Janáčková, 31. 5. 2017

pdfDohoda o skončení nájmu bytových priestorov - Peter Maslík, 31. 5. 2017

pdfZmluva o poskytovaní audítorských služieb

pdfe-Gemini_Zmluva_o_poskytnuti_sluzby_Staškov.22. 5. 2017,pdf

pdfZmluva č. 588/2017 - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., 16. 05. 2017

pdfZmluva o poskytnutí dotácie č. 279/K/OK-2017, 12. 05. 2017

pdfZmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/K/2.6, 12. 05. 2017

pdfZmluva na výkon činnosti stavebného dozoru, 9. 5. 2017
pdfZmluva o poskytnutí služby č. 09/2017 - RRA Kysuce, 02. 05. 2017

pdfSponzorská zmluva - Radoslav Žák, 02. 05. 2017

 

 APRÍL

pdfZmluva o výpožičke nebytových priestorov pre účely zložiek pracujúcich v obci - DHZ Staškov, 28.04.2017

pdfSponzorská znluva - Peter Šperka a manželka Michaela Šperková, 28. 04. 2017

pdfSponzorská zmluva - Peter Ďurana a manželka Lenka Ďuranová, 28. 04. 2017

pdfZmluva o výpožičke nebytových priestorov pre účely zložiek pracujúcich v obci - ZO SZZ

pdfZmluva o výpožičke nebytových priestorov pre účely zložiek pracujúcich v obci - Únia žien, Klub dôchodcov

pdf Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov - ZO SZZ

pdf Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov - Únia žien, Klub dôchodcov

pdfDodatok č. 1 k zmluve o nájme - Mgr. Lenka Vrábľová, 28. 4. 2017

pdfDohoda o ukončení nájmu - DVNL Staškov, 26. 4. 2017

pdfZmluva o termínovanom úvere č. 31/007/171.67 MB

pdfZmluva o termínovanom úvere č. 31/006/171.57 MB

 

MAREC

pdfProfeee, s.r.o.205.75 KB

pdfZmluva o termínovanom úvere č. 31/005/171.67 MB

pdfZmluva o nájme - Gulčíková256.52 KB

pdfKúpna zmluva - Tibor Kuric, Mária Kuricová286.34 KB

pdfZmluva o nájme - Svrček Peter548.81 KB

pdfZmluva o pripojení zariadenia3.85 MB

pdfRRA Kysuce - Zmluva č. 7/2017, 13.3.2017

pdfZmluva o dielo-Renovácia a obnova chodníkov a spevnených plôch v Staškove1.84 MB

pdfZmluva o dielo-Modernizácia verejného osvetlenia1.78 MB

pdfZmluva o nájme - Mgr. Daniel Králik342.37 KB

pdfZmluva o nájme - Emília Králiková205.96 KB

pdfNájomná zmluva - Ligačová

pdfNájomná zmluva - Pakoš, 31. 3. 2017

 

FEBRUÁR

pdfGemini People504.98 KB

pdfRRA Kysuce - zmluva č. 4/2017, 17.2.2017

pdfZmluva o dielo - MHZ ELEKTRO, s.r.o., 10.2.2017

pdfZmluva o dielo333.66 KB

pdfZmluva o dielo č. 941/123/11/16/JZ - ESM-YZAMER energetické služby a monitoring, s.r.o.

pdfZmluva o dielo č. 941/123/16/R - ESM-YZAMER energetické služby a monitoring, s.r.o

 

 JANUÁR

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Staškov367.99 KB

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Mažoretky EDIT Staškov377.55 KB

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - FS Staškovanka368.27 KB

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR370.07 KB

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Klub dôchodcov pri OÚ Staškov367.42 KB

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - DHZ Staškov367.31 KB

pdfZmluva o nájme - Oľga Bagová, 30. 01. 2017

pdfZmluva o nájme - Martin Belko340.2 KB

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Klub SM pri SZSM KNM

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Spolok rodákov Jozefa Kronera

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 - FK Slávia Staškov, 4.1.2017

pdfZmluva o dodávke plynu - SPP1.72 MB

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 - Únia žien, 04.01.2017

 

2016

 

DECEMBER

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 - Ing. Vladimír Gajdošík, 28. 12. 2016

pdfMandátna umluva - Advokátska kancelária JUD. Peter Strapáč, PhD. s.r.o.

pdfPohrebníctvo Anna, Anton Kajánek - Drevovýroba, spol. s r.o.

pdfPríloha č. 1 - cenník

pdfPríloha č.2

pdfPríloha č. 2(1)

pdfZmluva o združenej dodávke elektriny, č. 628042 - SPP, a.s.

pdfSponzorská zmluva265.4 KB

 

NOVEMBER

pdfNájomná zmluva - Tomáš Valčuha

 

OKTÓBER

pdfZmluva o nájme - byt - Peter Maslík

pdfZmluva o nájme - garáž - Kicoš

pdfZmluva o nájme - garáž - Anton Páleník

pdfDohoda o ukončení Zmluvy o úvere č. 31/004/15

pdfZmluva o poskytnutí služby č. 15/2016 - RRA Kysuce

pdfProtokol o ukončení platnosti Zmluvy o úvere

pdfZmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva, 05. 10. 2016

 

SEPTEMBER

pdfKúpna zmluva - Mgr. Ján Kubošek

pdfDodatok č. 1 ku kúpnej zmluve - Stredňanský Roman

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Klub PKP

pdfPoistná zmluva - Generali Poisťovňa, a.s., č. 2405295800

pdfPoistná zmluva - Generali Poisťovňa, a.s., č. 2405295835

 

AUGUST

pdfNájomná zmluva - garáž - Kicoš

pdfNájomná zmluva - Mária Páleníková, 31.8.2016

pdfMandátna zmluva - Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD, s.r.o.

pdfZmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B), 31/009/14, Dodatok č. 2, 25.8.2016

pdfKúpna zmluva - Ligocká, Vyhniar, Vyhniarová

pdfZmluva o poskytnutí služby č. 09/2016 - RRA Kysuce, 04.08.2016

Júl

pdfHromadná licenčná zmluva-SOZA1.69 MB

pdfZmluva o poskytnutí finančného daru - Milan Semerád, 14.7.2016

pdfZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu združenia Mikroregión Horné Kysuce

 v roku 2016

pdfDodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP, číslo 781/2015-2050-1200, 6.7.2016

pdfZmluva č. 4300043111 - Stredoslovenská energetika

pdfHromadná licenčná zmluva - SOZA, 4.7.2016

 Jún

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 - SRJK208.59 KB

pdfDohoda o ukončení mandátnej zmluvy, 28.7. 2016

pdfNájomná zmluva Kicoš - garáž

pdfNájomná zmluva - Kicoš

pdfKZ Oľga Kusá, 30.06.2016279.12 KB

pdfDodatok č. 3/2016 k zmluve o zabezpečení vývozu TKO, 15.06.2016189.91 KB

pdfZmluva o nájme - Kráľová Jarmila132.87 KB21/06/2016

pdfZáložná zmluva č. 500/361/2016, 17.6.2016

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Spolok rodákov Jozefa Kronera

pdfKúpna zmluva, MK - Jozef Dej, 1.6.2016

 

 

Máj

 

pdfZmluva o psokytovaní audítorskej služby, 18.5.2016

pdf Zmluva o poskytnutí dotácie - Žilinský samosprávny kraj, 26. 05. 2016

pdf Zmluva č. 4300046071 - Stredoslovenská energetika

pdfZmluva č. 4300046075 - Stredoslovenská energetika

Apríl

pdfKúpna zmluva - Roman Stredňanský, Alena Stredňanská, 29. 04. 2016

pdfZmluva o poskytnutí dotáce z rozpočtu obce - Vlček, Grigová, 28. 4. 2016

pdf Zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru 25. 04. 2016

pdfZmluva o dielo - „Novostavba Materskej školy v Obci Staškov ", 25. 04. 2016

pdfZmluva ZSV1026201508 - ENVI - PAK, a.s.

pdfZmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. ZSV1026201508,, 24.04.2016

pdfZmluva o poskytnutí služby č. 29042016 - e-Gemini, s.r.o., 15.04.2016

pdfNájomná zmluva - Štrkáň281.63 KB13/04/2016

pdfZmluva o poskytnutí finančného daru - Semerád Milan

 

Marec

pdfZmluva o nájme - Hnidka178.87 KB30/03/2016

pdfZmluva o nájme - Hlava178.93 KB30/03/2016

pdfZmluva o dielo č. O/101/2016 - METAL SERVIS Recycling, s.r.o.

pdfZmluva o dielo na vypracovanie územného plánu obce Staškov - Ing. arch. Marián Pivarči - autorizovaný architekt

pdfZmluva o dodávke plynu - SPP, a.s.

pdfMandátna zmluva č.1/2016 - Ing. arch. Ján Burian – URBION,  09.03.2015

pdfZmluva o nájme - Kocúrová321.05 KB08/03/2016

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov - Autobusová doprava MB120.15 KB01/03/2016

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Divadelný súbor v Staškove

 

Február

pdfNájomná zmluva - Ligačová97.66 KB29/02/2016

pdfKZ -Miestne komunikácie - Centrum obce

pdfZmluva o nájme - Štich320.39 KB22/02/2016

pdfZmluva č. 76047 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky 22/02/2016

pdfZmluva o poskytnutí služby č. 15022016 - e-Gemini, s.r.o.

pdfDodatok č. 1/SRŠ k zmluve č. 0467/2015/SRŠ zo dňa 26. 06. 2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

pdfDodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu605.62 KB

pdfZmluva o dielo č. 10024-16 - SLOVACOM plastové okná

Január

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2016- Únia žien Staškov194.55 KB

pdfZmluva_o_nájme_-_Jiři_Milko.pdf

pdfZmluva o dielo - Obecný technickýpodnik/telocvičňa ZŠ/, 28.01.2016

pdfZmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - Slovak Telekom, a.s.

pdfDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - Slovak Telekom, a.s.

pdfDohoda o skončení nájmu - EKOMT274.98 KB27/01/2016

pdfDodatok č. 1 k NZ - Páleník131.95 KB25/01/2016

pdfKúpna zmluva č. Z20161104_Z

pdfDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, a.s.

pdfZmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, a.s.

pdfZmluva o nájme - SP MEDICA, s. r. o.405.17 KB19/01/2016

pdfZmluva o poskytnutí služby č. 03/2016 - Regionálna rozvojová agentúra Kysuce

pdfDohoda o skončení nájmu - MUDr. Kročková272.84 KB18/01/2016

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Klub Pohyb, Krása, Presnosť

pdfZmluva na vykonanie stavebného dozoru - Ing. Rudolf Lipták, 14. 01. 2016

pdfZmluva o dielo - Obecný techncký podnik, 14. 01. 2016235.45 KB

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 - FK Slávia Staškov

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 - Klub SM pri SZSM

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 - Klub dôchodcov Staškov

pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 - DHZ Staškov

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 - MŠ Staškov

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 - Ján Vyhniar

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 - FS Staškovanka

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 - ZO Záhradkári Staškov

pdfKúpna Zmluva - Timea, s.r.o. Olešná, 11. 01. 2016

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 - Materská škola,04.01.2017

 

 

 

2015

DECEMBER

 pdfPríkazná zmluva - Sojčáková

pdfZmluva o poskytovaní služieb č. RTA04121501

pdfZmluva o dielo č. RTA04121501

pdfDodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO210.64 KB

pdfZmluva o dielo na práce - Maro, s.r.o., 03/12/2015

pdfDohoda_o_vydani_a_vyplneni_blankozmenky.pdf157.38 KB

pdfZmluva_o_Mulcipalnom_uvere.pdf298.38 KB

pdfZmluva_o_dielo_ED, 28. 12. 2015

pdfZmluva_o_dielo_OMS., 28. 12. 2015

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2015

pdfZmluva o dielo č. 141/OPP/RHŽP-66/2015, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci343.89 KB

pdfMandátna zmluva, 9.12. 2015

pdfKúpna Zmluva - MK, Centrum obce, 4.12.2015

pdfKúpna zmluva - Ing. Stanislav Machovčák ISM, 02. 12. 2015

pdfKúpna zmluva - MK, Centrum obce - Matuška

November

pdfDohoda o skončení nájmu - MUDr. Pech271.36 KB30/11/2015

pdfKúpna_zmluva_-_Ing._Stanislav_Machovčák._ISM_26.11.2015

pdfDodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 8/2015

pdfNájomná zmluva - Valčuha283.14 KB23/11/2015

pdfZmluva o dielo - ARESTA, s.r.o.223.74 KB

pdfZmluva o nájme - Bobčák179.8 KB03/11/2015

pdfNájomná zmluva - Maslík278.05 KB03/11/2015

pdfZmluva o nájme - Ing. Machovčák122.45 KB02/11/2015

pdfDarovacia zmluva, 02.11.2015

Október

pdfZmluva o nájme - Sýkora, Sýkorová179.14 KB30/10/2015

pdfDohoda o skončení nájmu - Sýkora, Sýkorová265.04 KB20/10/2015

pdfDodatok č. 1 k zmluve o dielo na dodávku projektovej dokumentácie na výstavbu bytového domu v obci  Staškov - 16. b. j.

pdfDohoda o skončení nájmu - Janíková265.46 KB15/10/2015

Kúpna zmluva - MK, Centrum obce - Korduliaková

pdfZmluva o nájme - Kyzek, Kyzeková178.42 KB01/10/2015

pdfZmluva o nájme - Gábor, Gáborová327.21 KB01/10/2015

pdfZmluva o nájme - Gomboš, Gombošová179.85 KB01/10/2015

pdfZmluva o nájme - JUDr. Korduliak327.46 KB01/10/2015

 

September

pdfDodatok č.2/2015 k zmluve o zabezpečení vývozu tuhého komunálneho odpadu a separovaného zberu č. 1/01/2011 zo dňa 30.09.2011

pdfZmluva o dielo na dodávku projektovej dokumentácie na výstavbu bytového domu v obci Staškov, 30.09.2015

pdfZmluva o poskytnutí dotácie1.67 MB

pdfDohoda o skončení nájmu - Barčáková267.23 KB28/09/2015

pdfDohoda o skončení nájmu - Korduliak, Korduliaková269.36 KB28/09/2015

pdfZmluva o dielo1.11 MB

pdfZmluva o dielo - Multifunkčné ihrisko Staškov, 25.09.2015

pdfKúpna zmluva - Miestne komunikácie, centrum obce

pdfKúpna zmluva - Miestné komunikácie, Centrum obce

pdf Zmluva o dielo na stavebné práce - Ing. Pavol Šutý - EKOSTAV, 11. 09. 2015

pdfKúpna zmluva - Miestne komunikácie, Centrum obce

August

pdfZmluva k vypracovaniu PHSR obce Staškov, 31.8.2015

pdfZmluva o dielo k projektu cesta nás tam dovedie, 31.8.2015

pdfZmluva - Prima banka 4, 27. 08. 2015

pdfZmluva - Prima banka 3, 27. 08. 2015

pdfZmluva - Prima banka 2, 27. 8. 2015

pdfZmluva - Prima banka 1, 27.8.2015

pdfKúpna zmluva - Mietne komunikácie, Centrum obce

pdfZmluva o dielo - č.8/2015 - na dodávku projektovej dokumentácie a odborného poradenstva, 25.08.2015

pdfZmluva o poskytnutí finančného príspevku č. Z 2242012002101, 06.08.2015

pdfHromadná licenčná zmluva - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam - SALCO a Miriam Klimentová, .06.08.2015

pdfHromadná licenčná zmluva - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam - Smola a Hrušky, 06.08. 2015

Júl

pdfKúpna zmluva - Mietne komunikácie, Centrum obce

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2015 - Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

pdfZmluva o prevode vlastníctva a Zmluva o zriadení vecného bremena

pdfKúpna zmluva - Miestne komunikácie, Centrum obce

pdfKúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti - Miestne komunikácie, centrum obce

pdfZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu združenia Mikroregión Horné Kysuce 2015

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Klub SM

pdfKúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti - Miestne komunikácie, centrum obce

pdfZmluva o výpožičke, 03. 07.2015

pdfKúpna zmluva - Burda Jaroslav, 03. 07.2015

pdfZmluva o nájme - Martin Kotula610.08 KB

pdfZmluva o dielo na zhotovenie svetelno-technickej štúdie09/07/2015, 12:55

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Anna Grečmalová, 07.07.2015

pdfZmluva o poskytnutí dotácie č. 0467/2015/SRŠ, 3.7. 2015

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov - Kicoš, Kicošová144.74 KB01/07/2015

pdfZmluva o nájme - Kicoš, Kicošová178.59 KB01/07/2015

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Ján Vyhniar, 17.07. 2015

Jún

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Anna Grečmalová

pdfKúpna zmluva - Miestne komunikácie, Centrum obce

pdfZmluva o prenájme - Mária Vráblová, 30. 06. 2015

pdfZmluva o Prevode vlastníckeho práva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 858 633-9-46/2015/OOP-Ne

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov - Kráľová132.88 KB17/06/2015

pdfDodatok č. 3 - JLC Dent, s. r. o., Staškov350.11 KB17/06/2015

pdfNájomná zmluva - Ligáčová96.21 KB17/06/2015

pdfZmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015, 16. 06. 2015

pdfDodatok č. 3 - MUDr. Beáta Kročková, s. r. o., Žilina351.52 KB12/06/2015

pdfDodatok č. 15 - MEDIMA PLUS, s. r. o., Čadca347.23 KB12/06/2015

pdfDodatok č. 12 - ADELA, s. r. o., Raková345.37 KB12/06/2015

pdfDarovacia zmluva

pdfKúpna zmluva o prevode vlastníctva - Miestne komunikácie, centrum obce

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov - EKOMT127.53 KB01/06/2015

Máj

pdfZmluva o nájme - Ján Latka675.32 KB

pdfDodatok č. 1 - TOPAS, spol. s r. o.129.79 KB29/05/2015

pdfMandátna zmluva, 27/05/2015

pdfDohoda o ukončení mandátnej zmluvy,27/05/2015

pdfZmluva o poskytnutí finančného daru, 22/05/2015

pdfNájomná zmluva - Palubiaková279.98 KB20/05/2015

pdfZmluva o poskytovaní audítorských služieb

pdfZmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia

pdfMandátna zmluva - AE group,s.r.o.

pdfNájomná zmluva - Pončka

pdfDarovacia zmluva

pdfZmluva_o_poskytnutí_dotácie.pdf06/05/2015

pdfZmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy,19/05/2015,

 

Apríl

pdfKúpna zmluva - Dušan Perďoch, Mgr. Mária Perďochová, 29.04.2015 249.61 KB

pdfDodatok č. 4 k Nájomnej zmluve zo dňa 28.7.1998 - Gulčíková129.32 KB16/04/2015

pdfNájomná zmluva - Štrkáň279.59 KB13/04/2015

Marec

pdfZmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. ZSV1026201508

pdfDodatok č. 1 k zmluve o prenájme nebytových priestorov - DVNL14/04/2015

pdfZmluva o dielo - ARTPRESS

pdfMandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov - Kajánek

pdfZmluva o nájme - Badura, Badurová

pdfZmluva o dielo - STAVOCOM, s.r.o.

pdfZmluva o dielo - Jozef Kajánek

Február

pdfDarovacia zmluva - Kysucká knižnica v Čadci

pdfRRA KYSUCE - zmluva č. 2/2015

pdfZmluva o nájme - Škulavíková, Škulavík

pdfDodatok č. 06 k Zmluve o dodávke plynu

pdfZmluva o dodávke plynu

pdfKúpna zmluva - Turiak

pdfKúpna zmluva - Kožák

pdfZmluva o dodávke plynu - SPP

 

Január

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - FS Staškovanka

pdfZmluva o poskytnutí dotáciez rozpočtu obce - Základná škola

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Materská škola

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - ZO Klub dôchodcov pri Obecnom úrade v Staškove

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - OZ Futbalový klub, Slávia Staškov

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - DS Staškovan pri OÚ, Staškov

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - ZO Slovenský zväz záhradkárov v Staškove

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - ZO Unia žien v Staškove

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Dobrovoľný hasičský zbor, Staškov

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Spolok rodákov Jozefa Kronera695.6 KB

pdfZmluva - Slovenský zväz postihnutých civilizačnými chorobami Staškov

pdfZmluva - DS Staškovan

pdfZmluva o nájme - Mgr. Lenka Vrábľová

pdfZmluva o dielo - Mária Ščuryová MAGMA

pdfMANDÁTNA ZMLUVA

pdfZmluva o dielo - ELEKO, s.r.o.

 

 2014

     DECEMBER

pdfZmluva o poskytovaní cintorínskych služieb

pdfZmluva o nájme - Kicoš

pdfZmluva o nájme - Žák

pdfZmluva o nájme - Korduliak

pdfZmluva o nájme - STOMASOS

pdfZmluva o dielo

pdfZmluva o poskytnutí dotácie

pdfZmluva o nájme - CVČ

pdfDohoda o splátkach - Kicoš

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov - FM Krajco Group

pdfNájomná zmluva - Valčuha

pdfZmluva o nájme - Hanuliak

pdfZmluva o nájme - Sýkora

pdfZmluva o nájme - Hejčíková

pdfZmluva o nájme - Kopecká

pdfZmluva o nájme - Križeková

pdfZmluva o nájme - Mgr. Janíková

pdfZmluva o nájme - Gulčíková J.

pdfZmluva o nájme - Machovčiak  

  NOVEMBER

pdfMandátna zmluva "Kamerový systém, v obci Staškov"

pdfZmluva o poskytnutí služby č.16/2014 - RRA Kysuce

     OKTÓBER

pdfDarovacia zmluva - Kysucká knižnica v Čadci

pdfKúpna zmluva - Kortiš

pdfDodatok ku KZ - MK centrum obce

pdfKúpna zmluva - MK - centrum obce

    SEPTEMBER

pdfZmluva o nájme - vodný zdroj

pdfDodatok k zmluve o dielo

pdfZmluva o dielo - Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

pdfZmluva o poskytnutí grantu - Nadácia Allianz

pdfZmluva o dielo - Obecný technický podnik

pdfZmluva o nájme - Oľga Jurgová

pdf Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy 

    

      AUGUST 

pdf Kúpna zmluva - BELLIMPEX, s.r.o.

pdfZmluva o nájme - Páleníková V.

pdfZmluva o nájme - Žáková

pdfZmluva o nájme - Starchoňová

pdfZmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B)

pdfZmluva o termínovanom úvere

pdfZmluva o poskytnutí služieb - RRA  Kysuce

pdfZmluva o dielo

pdfZmluva o poskytnutí finančného príspevku - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

pdfZmluva o nájme - Straka

 

     JÚL 

pdfKúpna zmluva - MK Staškov

pdfNájomná zmluva - Gomboš

pdfDohoda o skončení nájmu - Tatarčiak

pdfKupna zmluva - Blažek

pdfDohoda o splátkach - Papaj

pdfDohoda o skončení nájmu - ZVNL

pdfNájomná zmluva - DVNL

pdfZmluva o poskytnutí dotácie

pdfZmluva o výpožičke podperných bodov

pdfZmluva o poskytnutí služieb č. 02/2014

pdfZmluva o nájme

pdfZmluva o poskytnutí finančného príspevku.

pdfZmluva o dielo - Monografia obce Staškov

pdfpdfZMLUVA_O_DIELO_Staškov -Timeprint

pdfZmluva - finančný dar - Kronerov pohár

pdfZmluva o poskytnutí služieb


      JÚN

pdfZmluva o nájme - Papaj

pdfZmluva o nájme - Kráľová

pdfZmluva o nájme - garáž - Kicoš

pdfDohoda o splátkach - Kyzek

pdfDohoda o splátkach - Hejčíková

pdfDohoda o splátkach - Gulčíková J.

pdfNájomná zmluva - Ligáčová

pdfNájomná zmluva - Páleník

pdfZmluva č. 01/2014 o združení finančných protriedkov

pdfKúpna zmluva - Peter Koper

pdfNájomná zmluva - Gáborík M.

      MÁJ

 pdfNájomná zmluva - Janáčková

pdfZmluva o poskytovaní technickej služby

 pdfZmluva o poskytnutí finančnej dotácie - Olešná

 pdfZmluva o dielo - Rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu v obci Staškov

pdfNájomná zmluva - Jakubíková E.

 pdfZmluva o poskytovaní audítorských služieb

 pdfZmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov

      APRÍL

pdfZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Farnosť Staškov

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov

pdfDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

pdfDodatok k licenčnej zmluve

pdfZmluva o dielo 2

pdfDohoda o splátkach

pdfZmluva o dielo 1

pdfNájomná zmluva - P. Štrkáň

pdfNájomná zmluva - R. Gulčíková

pdfNájomná zmluva - J. Pakoš, M. Pakošová

     MAREC

 pdfDodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

 pdfZmluva - Únia žien

     FEBRUÁR

pdfZmluva o poskytnutí dotácie - Patrik Gottwald, 1.2. 2015

 pdfZmluva o poskytnut dotácie - Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

 pdfZmluva o poskytnutí dotácie - Mažoretky Staškov

 pdfZmluva o poskytnutí dotácie - ZŠ

 pdfZmluva o poskytnutí dotácie - ZŠ Plavecký výcvik

 pdfZmluva o poskytnutí dotácie - ZŠ Deň detí

 pdfZmluva o poskytnutí dotácie - ZŠ Lyžiarsky výcvik

 pdfZmluva o poskytnutí dotácie - Slovenský sväz invalidov

 pdfZmluva o poskytnutí dotácie - Materská škola Staškov

 pdfZmluva o poskytnutí dotácie - Materská škola

 pdfZmluva o poskytnutí dotácie - DHZ

 pdfZmluva o poskytnutí dotácie - Divadelný súbor

 pdfNájomná zmluva - Stará škola

     JANUÁR

pdfPríkazná_zmluva_-_Štefan_Bukovan

Príkazná_zmluva_-_Mgr._Ladislav_Paštrnák

  pdfZmluva o poskytnutí dotácie - FK Slávia

  pdfZmluva o poskytnutí dotácie - Klub dôchodcov

  pdfDodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu

  pdfNájomná zmluva

  pdfZmluva o poskytnutí služby

  pdfKúpna zmluva - Baščák

 pdfKúpna zmluva - kaplnka

pdfDodatok č. 1 k zmluve o prenájme nebytových priestorov  uzatvorenej 21. 09. 2011


2013

JANUÁR 2013

pdfMandátna zmluva.pdf1.48 MB
Zmluva o poskytnutí dotácie - FK Slávia Staškov
Kúpna zmluva - Malik, Maliková

Nájomná zmluva - Jarošová A.
Nájomná zmluva - Jarošová E.
Nájomná zmluva - Jaroš L.
Dohoda
Kúpna zmluva - KONTAKT-SK, s.r.o.

Kúpna zmluva 

 

FEBRUÁR 2013 

Zmluva o poskytnutí dotácie - Klub dôchodcov
Z
mluva o dielo
Z
mluva o poskytnutí dotácie - ZO Slovenský zväz záhadkárov
Z
mluva o grantovom účte
Dodatok č. 1 - Letko
Dohoda o spolupráci pri realizácii opatrení na ochranu pred povodňami
Kúpna zmluva
D
ohoda o poskytnutí dotácie - Slovenský zväz invalidov
Dohoda o skončení nájmu - Novánský
Dohoda o skončení nájmu - Šarlák
Dohoda o skončení nájmu - Štich
Dodatok č. 1 - Bagová
Nájomná zmluva - Štich
Zmluva o poskytnutí dotácie - DHZ
Z
mluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
Nájomná zmluva - Tomek

pdfDodatok_č._1_-_Žák.pdf152.56 KB

MAREC 2013

Nájomná zmluva - Krištofík
Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
Dohoda o splátkach
Dodatok k Zmluve o dodávke plynu
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu
Nájomná zmluva - Černáková, Černák
Dohoda č. 1
Dohoda č. 4
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
Zámenná zmluva
Kúpna zmluva
Nájomná zmluva - Chabrečková Agáta
Nájomná zmluva - Veselka Vladislav
Nájomná zmluva - Jarošová Antónia
Dodatok č. 1 - Papaj


APRÍL  2013
Dodatok 
Nájomná zmluva - Gomboš, Gombošová
Nájomná zmluva - Štrkáň
Zmluva o dielo
Nájomná zmluva - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Zmluva o nájme - Matúš Perďoch
Zmluva o nájme - Ján Perďoch 
N
ájomná zmluva - Farnosť Staškov
N
ájomná zmluva - Ing. Ladislav Šimčisko
Z
mluva o nájme - Mgr. Ján Kubošek
M
andátna zmluva o službách BOZP a PO
Dohoda o skončení nájmu - Hnidka
Zmluva o nájme - Hnidka
Dohoda o skončení nájmu - Hlava
Zmluva o nájme - Hlava
Zmluva o poskytnutí služieb

MÁJ 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva
Zmluva o dielo 
Zmluva o dielo č.1/2013
Z
mluva o predaji motorových palív
Z
mluva o poskytnutí finančného príspevku
L
icenčná zmluva
Zmluva o nájme - Perďoch
Zmluva o nájme - PKP

Najomna zmluva - Jakubíková

JÚN 2013

pdfPríkazná_zmluva_-_Mgr._Perďochová_Mária

pdfPríkazná_zmluva_-_Anna_Smrečková

pdfPríkazná_zmluva_-_Mgr._Mária_Húšťavová

pdfPríkazná_zmluva_-_Mgr._Ladislav_Paštrnák

pdfPríkazná_zmluva_-_Mgr._Jozefína_Poláčiková

pdfPríkazná_zmluva_-_Mgr._Jarmila_Badžgoňová

pdfPríkazná_zmluva_-_Mgr._Jana_Kubošková

pdfPríkazná_zmluva_-_Mgr._Drahomír_Velička_PhD

pdfPríkazná_zmluva_-_Juraj_Bukovan

pdfPríkazná_zmluva_-_Ing._Milan_Zajac

pdfPríkazná_zmluva_-_Ing._Anna_Kubánková

pdfPríkazná_zmluva_-_Eva_Mrvacová

pdfPríkazná zmluva - PhDr. Marián Liščák
Zmluva o kontokorentnom úvere
Zmluva o nájme - Kráľová
Z
mluva - Papaj
Z
mluva o nájme garáž - Kicoš
pdfZmluva o poskytnutí dotácia z rozpočtu obce239.21 KB  

JÚL 2013

pdfRámcová dohoda1.82 MB

pdfDohoda_o_skonceni_najmu_Bytcankova.pdf38.97 KB

pdfZmluva_o_najme_Barcakova.pdf

pdfZmluva_o_prenajme_DVD.pdf658.64 KB

pdfZmluva_o_podpore_realizacie_PRODUKTU.pdf936.31 KB

pdfZmluva o poskytnut sluzby.pdf1.36 MB

AUGUST 2013

pdfKúpna zmluva369.93 KB

pdfZmluva o dielo2.21 MB

pdfDohoda o skončení nájmu - Hrušková38.91 KB

pdfZmluva o nájme - Páleníková M.68.31 KB

pdfZmluva na vykonávanie inžinierskej činnosti406.21 KB

SEPTEMBER 2013

pdfZmluva o dielo1.1 MB

pdfZmluva o dielo643.96 KB

pdfZmluva o dielo 1.13 MB

pdfZmluva o poskytnutí služieb č. 14/2013595.38 KB

pdfZmluva o nájme - sklad - Páleník74.64 KB74.64 KB

OKTÓBER 2013 

pdfKúpna zmluva - Ing. Jozef Šešo152.96 KB

pdfZmluva o dielo 304.41 KB

pdfZmluva o poskytnutí služby č. 16/2013728.22 KB

pdfDodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 19/07/2013673.43 KB

pdfZmluva o nájme211.16 KB

 

NOVEMBER 2013

pdfDohoda o splácaní dlhu - Hnidka Pavol306.11 KB

pdfVýpoveď nájomnej zmluvy-lyžiarsky vlek369.6 KB

pdfDohoda o splátkach.pdf306.11 KB

pdfNájomná zmluva - Valčuha, Valčuhová363.34 KB

pdfDohoda o skončení nájmu - Tagaj 39.56 KB

 

December 2013

pdfZáložná zmluva1006.87 KB

pdfZmluva o nájme - dvor143.4 KB

pdfZmluva o nájme Prívarová.pdf152.78 KB

pdfZmluva na vykonávanie inžinierskej činnosti514.98 KB

pdfDodatok č. 1 k ZoN zo dňa 2.12.2011151.25 KB

pdfDodatok č. 1 k ZoN zo dňa 2.12.2011152.56 KB

pdfDodatok č. 1 k ZoN zo dňa 2.7.2012152.58 KB

pdfDodatok č. 1 k ZoN zo dňa 25.4.2013151.27 KB

pdfDodatok č. 1 k ZoN zo dňa 25.4.2013151.29 KB

pdfDodatok č. 1 k ZoN zo dňa 19.9.2012152.37 KB

pdfDodatok č. 1 k ZoN zo dňa 30.9.2011152.46 KB

pdfDodatok č. 1 k ZoN zo dňa 14.12.2011152.42 KB

pdfDodatok č. 1 k ZoN zo dňa 2.12.2011152.6 KB

pdfDodatok č. 1 k ZoN zo dňa 2.12.2011152.75 KB

pdfDodatok č. 1 k ZoN zo dňa 28.3.2011152.88 KB

pdfDodatok č. 1 k ZoN zo dňa 20.12.2011152.59 KB

pdfDodatok č. 1 k ZoN zo dňa 2.12.2011152.74 KB

pdfDodatok č. 1 k ZoN zo dňa 21.12.2012150.16 KB

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov102.16 KB

pdfZmluva o nájme - Kicoš172.77 KB

2012

Január 2012
Zmluva 1   -  Zmluva o dielo
Z
mluva 2 
Zmluva 3 - Kúpna zmluva
Zmluva o nájme - Marschalková Štefánia
 
Február 2012
Zmluva 1  -  Zmluva o dielo 
Zmluva 2  -  Nájomná zmluva
Zmluva 3  -  Zmluva o nájme
Zmluva 4  -  Dohoda o spolupráci
Zmluva 5  -  Zmluva o dielo
Z
mluva 6  -  Zmluva o dielo
Z
mluva 7
Z
mluva 8  -  Zmluva o dielo
Zmluva 9  -  Dohoda - ochrana pred povodňami
Zmluva 10 - Mandátna zmluva 
Zmluva 11 - Zmluva o nájme  
Zmluva o nájme - Balala

           
Marec 2012
Zmluva 1 -Úrad vlády SR
Zmluva 2 -Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku 
Zmluva 3 
Dohoda o skončení nájmu
                                                 
Apríl 2012
  

August 2012
Zmluva 1

Dodatok k zmluve
Mandátna zmluva
Zmluva o dielo
Zmluva o nájme - Cudrák

September 2012
Zmluva 1
Zmluva 2
Kúpna zmluva 

Október 2012
Dohoda o poskytnutí fin. prostriedkov č. 1
Dohoda o poskytnutí fin. prostriedkov č. 2
Zmluva o dielo č. 22/2012
Zmluva o dielo č. 23/2012
Zámenná zmluva
Zmluva o zapožičaní výtvarných diel č.1
Zmluva o zapožičaní výtvarných diel č. 2
Dodatok č. 1 - k Zmluve o dielo
Dodatok č. 2 - k Zmluve o dielo
Zmluva - prístrešok

November 2012
Dodatok k Zmluve o dielo
Dodatok k Zmluve
Zmluva


December 2012
Zmluva o dielo
Kúpna zmluva
Zámenná zmluva
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
Zmluva o nájme
Zmluva o nájme
Dohoda o zrušení predkup.práva
Zmluva - cintorínske služby
Zmluva o nájme
Zmluva o nájme
Zmluva o nájme


2011


                                                                         Január 
 Február
 


 
 
Zmluva 1 
Zmluva 2
Zmluva 3 

Marec 
Zmluva 2
Zmluva 3 
Nájomná zmluva 1
Nájomná zmluva 2 
Nájomná zmluva 3
 
Apríl 
 
 

     


Máj
     

 
 
Jún
 
Júl
 
 
 

 
 
  Nájomná zmluva 1 
Nájomná zmluva 2
     
 

August
Zmluva 1
Zmluva 2
     

 
Zmluva 3
Zmluva 4
Zmluva 5 
Zmluva 6 
Zmluva 1-CVČ
Zmluva 2-CVČ
Zmluva 3-CVČ

 
   
  Nájomná zmluva 1
Nájomná zmluva 2
     
 

September
     
  Zmluva 2
Zmluva 3
Zmluva 4
Zmluva 5
     
  Nájomná zmluva 1
Nájomná zmluva 2
Nájomná zmluva 3
     
 
Október
     
  Zmluva 1 
Zmluva 2
Zmluva 3
Zmluva 4
Zmluva 5
     
  Nájomná zmluva 1       
 
November
     
  Zmluva 1 
Zmluva 2
 
Zmluva 3
Zmluva 4

 
              


 
 
 December
     
  Zmluva o chodníkoch 
Zmluva 4
 
Zmluva 5
Nájomná zmluva 1
 
Nájomná zmluva 2 
Nájomná zmluva 3
Nájomná zmluva 4
Nájomná zmluva 5
Nájomná zmluva 6
Nájomná zmluva 7 
Dodatok č. 1/2011  
Dohoda o skončení nájmu
Z
mluva o nájme
Z
mluva o nájme
Z
mluva o nájme
Z
mluva o nájme