staskov jesen2

Dnes je meniny má

Rodný dom Jozefa Kronera

pod správou Obecného technického podniku Staškov

Ul. J. Kronera 588
023 53 Staškov

Otvorenie, prehliadka a výklad je na tel. číslach:
0944 027 720, 0948 610 807

Návštevu rodného domu v skupinkách, prosíme, ohlásiť deň vopred!

Za pochopenie veľmi pekne ďakujeme.

Odkazy

clen euroregionu

pecat rozvoja obce 2016 malá

banner

Partneri

 

gmina
logo-e-kysuce-partnerlogo rra kysuce

Počasie

Samospráva obce

STAROSTA:

Ing. Ladislav Šimčisko

Narodil sa 27.10.1966. Vyštudoval Stavebnú fakultu SVŠT v Bratislave. Neskôr absolvoval štúdium znalectva v odbore stavebníctvo. Je ženatý a má tri deti. Pracoval ako konateľ stavebnej firmy a znalec. Osem rokov bol poslancom obecného zastupiteľstva a aj zástupcom starostu.

V komunálnych voľbách 27. novembra 2010 bol zvolený starostom obce Staškov a za starostu obce bol opätovne zvolený v komunálnych voľbách 15. novembra 2014.

 

 

POSLANCI:
Terézia Šupčíková - zástupkyňa starostu obce

Peter Fuček

Ján Belko

Mgr. Iveta Bartusková

Ing. Milan Veselovský

Ján Janošec

JUDr. Ľudmila Kvašňovská

Mgr. Daniel Králik

Pavol Ďurkáč


 

 

Komisie obecného zastupiteľstva:

SOCIÁLNA KOMISIA:

Predseda:
Mgr. Iveta Bartúskova
Členovia:

Eva Urbaníková

Jozefa Machovčáková

PhDr. Anna Janíková

Mária Králiková

Ján Belko

Terézia Šupčíková

 

 
FINANČNÁ KOMISIA:

Predseda:
Peter Fuček
Členovia:

JUDr. Ľudmila Kvašňovská

Ing. Stanislav Jurga

Darina Vrbinárová

Ing. Šimon Kožák

Mgr. Oľga Varsaviková

Mgr. Daniel Králik

 


STAVEBNÁ KOMISIA
Predseda:

Ing. Milan Veselovský
Členovia:
Pavol Ďurkáč
Ladislav Perďoch
PhD. Gabriel Machovčák
Ján Janošec
Stanislav Machovčák ml.
Vladimír Sakson

INVENTARIZAČNÁ KOMISIA
Predseda:
Mgr. Daniel Králik
Členovia:
Ing. Milan Veselovský
Ján Janošec

LIKVIDAČNÁ KOMISIA
Predseda:

Pavol Ďurkáč

Členovia:
Ján Belko
Terézia Šupčíková

KOMISIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A OCHRANY PRÍRODY:

Predseda:

Ján Belko

Členovia:

Ján Janošec

Pavol Lašút

Miroslav Pončka

Mgr. Ľubomír Belko