pozadie staskov jar 2017

Dnes je meniny má

Rodný dom Jozefa Kronera

pod správou Obecného technického podniku Staškov

Ul. J. Kronera 588
023 53 Staškov

Otvorenie, prehliadka a výklad je na tel. číslach:
0944 027 720, 0948 610 807

Návštevu rodného domu v skupinkách, prosíme, ohlásiť deň vopred!

Za pochopenie veľmi pekne ďakujeme.

Odkazy

clen euroregionu

pecat rozvoja obce 2016 malá

banner

Pozrite si udalosti v obci

paggo online

Partneri

 

gmina
mojekysuce staskovlogo rra kysuce

Počasie

Potravinová pomoc

Obec Staškov oznamuje, že sa realizuje projekt o dodávke potravín (potravinového balíčka) z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Európskej únii. Tento potravinový balíček obsahuje 20 kg múky a 20 kg cestovín. Na potravinový balíček majú nárok:

1. fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke (predložia potvrdenie od príslušného úradu práce, soc. vecí a rodiny)
2. poberatelia dôchodku, ktorých maximálna výška dôchodku nepresahuje 305,00 €  (predložia rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku alebo potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku)
3. osoby na hranici životného minima - rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie (predložia potvrdenie od príslušného úradu práce, soc. vecí a rodiny)
4. deti v náhradnej rodinnej starostlivosti (osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti predloží rozhodnutie súdu)
5. deti v detských domovoch a profesionálnych rodinách

Žiadatelia, ktorí spĺňajú podmienky, nech sa dostavia v úradných hodinách do 15.08.2011 na Obecný úrad v Staškove, kanc. č. 18  na zapísanie sa do zoznamu žiadateľov o potravinový balíček. K zápisu je potrebné doniesť vyššie uvedené potvrdenia).

Konkrétne miesto a čas rozdávania potravín budú včas oznámené.