pozadie staskov zima

Dnes je meniny má

Stretnutie jubilantov a seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

DSC 0100DSC 0120DSC 0151

 

 

Dňa 21. októbra 2018 sa v Kultúrnom dome J. Kronera v Staškove, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, konalo stretnutie seniorov a jubilantov. V úvode sa všetkým hosťom prihovoril starosta obce, následne prítomní privítali na pódiu hudobnú skupinu DUO JAMAHA.

 

Vo výstavných priestoroch bola pripravená výstava prác žiakov ZŠ a MŠ Staškov, k dobrej nálade pri malom občerstvení zahrali a zaspievali členovia FS Staškovanka.

 

F O T O G A L É R I A