oznam Vážení občania, oznamujeme Vám, že v obci Staškov bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v termínoch :

 

25.07.2019 v čase od 07:25 hod. - 16:20 hod., - pdfodberné miesta 170.91 KB

06.08.2019 v čase od 7:30 hod. - 16:30 hod.- pdfodberné miesta 1.83 MB

07.08.2019 v čase od 7:30 hod. - 16:30 hod.,- pdfodberné miesta4.90 MB