Farnosť Staškov spravujeDSC 0035 Mons. Anton Galus.

Kontakt: 0905 261 875
Rímskokatolícky farský úrad
023 53 Staškov 91

Organista:
Ján Belko
kontakt: 0944 443 663

Bohoslužby v kostole Navštívenia Panny Márie v Staškove v týždni od 02. 12. 2019 do 08. 12. 2019:
                     

Pondelok

17.30hod.

Utorok

6:15 hod.

Streda

17.30 hod.

Štvrtok

6:15 hod.

Piatok

17.30 hod.

Sobota

07:00 hod.

 

Nedeľa

sv. omša o 8.00 hod.

sv. omša o 9.30 hod. u Blažíčka

sv. omša o 11.20 hod. 

Kňazi pôsobiaci vo farnosti Staškov:

 1. Gašpar SÁDECKÝ   /1796 - 1811/
 2. Michal MICHALOVIČ   /1812 - 1896/
 3. Pavol ŠÁŠIK   /1876 - 1892/
 4. Justín FRIDRICHOVSKÝ   /1892 - 1914/
 5. Michal RÉDEKY   /1914 - 1928/
 6. Štefan PECÁR   /1929 - 1931/
 7. Jozef MINAROVIECH   /1932 - 1952/
 8. Mons. Andrej MARSINA, pápežský prelát   /1953 - 1963/
 9. Štefan SIGOTSKÝ - LEČKO   /1963 - 1987/
 10. Anton KOŽÁK   /1987 - 1992/
 11. Štefan DZURIANIK   /1992 - 1997/
 12. Anton NOGA   /1997 - 2010 /
 13. Anton GALUS   /2010 -

Prvý drevený kostol
Prvý kostol z dreva stál priamo oproti terajšiemu kostolu z kameňa. V ktorom roku bol postavený, nevieme. S istotou môžeme povedať, že slúžil veriacim Staškovčanom ako filiálny kostol už v roku 1782 a ako farský od roku 1796 do 4. novembra 1870. Kostol bol postavený z nákladov obce. Kostol bol postavený uprostred dediny na malom vŕšku v blízkosti rodinných domov, na pozemku obyvateľov. Nemal murované základy. Celá stavba bola z dreva. Prázdne miesta medzi brvnami boli obité doskami. Strecha bola zo šindľa. Kostol bol dlho bez veže, ktorú postupom času pristavili pred vchod do lode kostola. Obec bola chudobná, dokonca až tak, že bolo treba požičať zvon z Čadce, aby sa mohla využívať novopostavená veža.

Súčasný kostol
Na žiadosť veriacich maďarské ministerstvo poverilo stavbou nového kostola najvyššieho župana Vojtecha Adalberta Vankcheima. On pripravil všetky patričné náležitosti k začatiu stavby, no i napriek tomu sa stavať nemohlo, pretože nikto nemal odvahu v stanovenej cene výstavbu prevziať. Preto bolo potrebné vypracovať nový, menší a tým lacnejší projekt.