staskov jesen2staskov jesen2

Dnes je meniny má

V roku 2014 si pripomíname 400 rokov od prvej písomnej zmienky o našej obci

staskov-vyrocie

Púť do Kaplnky sv. Anny v miestnej časti Jelitov

jelitov

Každý rok sa v našej obci konajú tradičné Kronerove dni.

kronerov-pohar2013

Dom, v ktorom sa narodil významný slovenský herec Jozef Kroner

Novovybudovaná kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie

kaplnka neposkvrneneho pocatia p marie

  • V roku 2014 si pripomíname 400 rokov od prvej písomnej zmienky o našej obci

  • Púť do Kaplnky sv. Anny v miestnej časti Jelitov

  • Každý rok sa v našej obci konajú tradičné Kronerove dni.

  • Dom, v ktorom sa narodil významný slovenský herec Jozef Kroner

  • Novovybudovaná kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácií

Obec Staškov vyzýva všetky zložky, ktoré chcú požiadať o poskytnutie finančnej dotácie, aby tak urobili do 30.11.2011 na podateľni Obecného úradu v Staškove - tlačivo na žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie
Zároveň oznamujeme termín predloženia vyúčtovania použitia finančného príspevku v roku 2011 v termíne do 16.12.2011 na podatelni Obecného úradu v Staškove - tlačivo na vyúčtovanie poskytnutej dotácie