pozadie staskov jar 2017

Dnes je meniny má

Farský kostol Navštívenia Panny Márie

farsky kostol navs pan marie 2017

Kaplnka v Jelitove

kaplnka sv anny jelitov

V roku 2014 sme si pripomenuli 400 rokov od prvej písomnej zmienky o našej obci

staskov-vyrocie

Dom, v ktorom sa narodil významný slovenský herec Jozef Kroner

kronerov dom staskov

Novovybudovaná kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie

kaplnka neposkvrneneho pocatia 2017

  • Farský kostol Navštívenia Panny Márie

  • Kaplnka v Jelitove

  • V roku 2014 sme si pripomenuli 400 rokov od prvej písomnej zmienky o našej obci

  • Dom, v ktorom sa narodil významný slovenský herec Jozef Kroner

  • Novovybudovaná kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácií

Obec Staškov vyzýva všetky zložky, ktoré chcú požiadať o poskytnutie finančnej dotácie, aby tak urobili do 30.11.2011 na podateľni Obecného úradu v Staškove - tlačivo na žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie
Zároveň oznamujeme termín predloženia vyúčtovania použitia finančného príspevku v roku 2011 v termíne do 16.12.2011 na podatelni Obecného úradu v Staškove - tlačivo na vyúčtovanie poskytnutej dotácie